'homines De Terracia'. Cultura Escrita I Hegemonia Feudal [Terrassa, Ca. 950-1150] (Arxius I Societat. Quaderns De Divulgació Històrica)

'homines De Terracia'. Cultura Escrita I Hegemonia Feudal [Terrassa, Ca. 950-1150] (Arxius I Societat. Quaderns De Divulgació Històrica)

Autor : Vicenç Ruiz Gómez
Género : Libros, Consulta, Biblioteconomía y ciencia de la información,
Leer : 10608
Descargar : 8840
Tamaño de archivo : 58.75 MB
Formato : PDF, ePub

Tomar este libro

'homines De Terracia'. Cultura Escrita I Hegemonia Feudal [Terrassa, Ca. 950-1150] (Arxius I Societat. Quaderns De Divulgació Històrica)

Reseña del editor Estudi monogràfic sobre l'escriptura dels documents jurídics del període altmedi eval (segles X, XI i XII) al terme de Terrassa, entesos com a mitjà de domini ec onòmic i social i com a producte d'una burocràcia específica. L'historiador Vice nç Ruiz Gómez mostra la complexa realitat que hi ha darrere les formulacions jur ídiques dels documents mitjançant l'anàlisi del gran nombre d'originals disponib les al terme de Terrassa: n'identifica els autors i la seva posició social, i hi descobreix els mecanismes que condicionen l'economia i les relacions socials de l'època.