Idrottens Olösta Gåtor

Idrottens Olösta Gåtor

Autor : Christian Carlsson
Género : Libros, Ciencias, tecnología y medicina, Medicina,
Leer : 1716
Descargar : 1430
Tamaño de archivo : 9.50 MB
Formato : PDF, ePub

Tomar este libro

Idrottens Olösta Gåtor

Reseña del editor Hur kom du på idén att skriva den här boken? - Idén kom en dag då jag satt och bläddrade i en bok från Illustrerad Vetenskap. Något av kapitlen handlade om en olöst gåta. Då slog det mig att även idrottsvetenskapen är full av spännande gåtor eller frågeställningar där forskarna har olika uppfattningar. De som läser tidningen Idrott&Kunskap kommer att känna igen en del av kapitlen i boken, men samtliga är mer eller mindre fördjupade och några är helt nyskrivna. Vad handlar boken om? - Den röda tråd som knyter samman boken är att de olika kapitlen handlar om frågeställningar inom idrott som i vissa fall kan rubriceras som gåtor, i andra fall som outredda frågor. Alternativt kan utgångspunkten vara att det på ett område råder delade meningar bland forskarna. Ett exempel på den senare varianten är en pågående forskningsdiskussion om vilket organ i kroppen som till slut trycker på stoppknappen då en idrottare tar ut sig fullständigt. Är det hjärnan eller hjärtat? Svaren på frågor av det här slaget är inte alltid givna och det är därför jag tycker de är så intressanta. Vilka 'gåtor' inom idrotten tycker du själv är mest intressanta? - Spontant tycker jag att frågan om det även inom idrottens värld existerar ett placebofenomen (någon tror sig ha fått ett prestationshöjande medel men får ett verkningslöst piller - och presterar bättre) - är oerhört kittlande. Ytterst handlar den ju om det gamla talesättet att 'tron kan försätta berg' verkligen stämmer. Men den viktigaste gåtan att lösa måste förstås vara den om plötslig hjärtdöd. Vilka 'gåtor' tror du är mest svårlösta? - Det finns flera kandidater men att verkligen med säkerhet kunna slå fast att fenomenet idrottsplacebo existerar, och i sådana fall hur, måste onekligen vara en tuff metodologisk utmaning för de som forskar i det fältet. På senare år har det ju kommit några studier som faktiskt ger stöd för att det finns en viss substans i de här påståendena. Men alla är nog inte övertygade om att det stämmer. En annan fråga som är både skrämmande och intressant är om idrottsvärlden nu står inför en ny dopingproblematik, i form av gendoping. Ännu har inget fall dykt upp men det faktum att World Anti Doping Agency (WADA) satsar stora pengar på att utveckla metoder för att kunna spåra manipulation av gener visar att det finns all anledning att ta frågan på stort allvar. WADA:s egna experter hävdar att de kommer att kunna spåra ett eventuellt fusk. Men andra forskare är inte lika övertygade. Slutligen, vem vänder sig boken Idrottens olösta gåtor till? - I och med att boken spänner över vitt skilda fält inom idrottsvetenskapen så tror jag att den kan attrahera en ganska bred grupp människor med ett lite djupare intresse av idrott. Idrottslärare, tränare och andra med enidrottsutbildning i botten hör definitivt till de jag hoppas ska intressera sig. Men jag tror även att allmänt idrottsintresserade personer som inte jobbar professionellt inom de här områdena kan få ut en hel del och förhoppningsvis även lära sig något nytt. Det här är en bok för dom som föredrar problematiseringar före förenklingar, som tänker att allt här i livet inte är antingen eller utan ibland även både och. Samt för de som tycker om att själva dra sina slutsatser när forskare och andra experter har skilda uppfattningar i en sakfråga.

Conan El Cimmerio Nº 2 (Conan Clásico)

Conan El Cimmerio Nº 2 (Conan Clásico)

Autor : Robert E. Howard,manuel Mata Álvarez-Santullano
Género : Libros, Literatura y ficción, Historia, teoría literaria y crítica,
Leer : 2964
Descargar : 2470
Tamaño de archivo : 16.42 MB
Camino A Tear

Camino A Tear

Autor : Robert Jordan
Género : Libros, Literatura y ficción, Mitos, leyendas y sagas,
Leer : 1014
Descargar : 845
Tamaño de archivo : 5.62 MB